Koulutukset

Mieti kuinka voit auttaa asiakastasi oman tuotteesi tai palvelusi avulla. Tuija Rummukainen on opastanut parempiin tuloksiin jo tuhansia ihmisiä erilaisissa organisaatioissa.

Menestyminen ei ole sattumaa. Voit opiskella huippusuorittajaksi, kun tiedät mitkä asiat erottavat huiput keskivertosuorittajista. Tuija on haastatellut ja tutkinut omassa työssään satoja suomalaisia huippusuorittajia ja tietää mitä he tekevät toisin.

Tuija-2-copy-copy


Huippumyyjäkoulutus

 • Asenne ja sen vaikutus tuloksiini
 • Tavoitteet – miksi ja miten niitä asetetaan
 • Huippumyyjän 8 ominaisuutta
 • Kuinka voitan luurikammon ja liimatakamuksen
 • Ajankäytönhallinta myyntityössä
 • Innostava ja tuloksellinen asiakaskohtaaminen
 • Hinta – milloin ja miten hinta esitetään asiakkaalle
 • Lisämyynti mahdollisuuksien havaitseminen ja niiden hyödyntäminen
 • Uusasiakashankinta – mistä ja miten uusia asiakkaita
 • Kaupanpäätöstaidot
 • Erilaiset persoonat asiakkaana ja työtoverina

Rummukainen 5


Huippupomokoulutus

 • Esimiehen asenne ja sen vaikutus tuloksiin
 • Huippupomon ominaisuudet
 • Kuinka dream-team luodaan
 • Taito myydä tavoitteet omalle joukkueelle
 • Erilaiset roolit ja niiden omaksuminen joukkueessa
 • Yhteisesti sovitut tavoitteet ja pelinsäännöt
 • Erilaiset persoonat ja niiden johtaminen
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Toimivan kehityskeskustelun kaava

Tuija-2-koulutus


Johtajakoulutus

 • Johtajuus ei ole asema vaan ammatti
 • Johtajuuden tasot
 • Roolini johtajana
 • Tehokkaan Jory-työskentelyn avaimet
 • Joryn vetäjän rooli
 • Kuinka voittajajohtoryhmä toimii
 • Vuosikellon laatiminen ja seuranta
 • Yrityksen kulttuuri ja sen kehittäminen
 • Toimiva delegointi