Asiakasrekisteri Humanenergy Oy

Tietosuojaseloste                  Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä                     Humanenergy Oy
                                                    Y-tunnus: 1034526-4
                                                    Osoite: Tutjuntie 110, 83150 Roukalahti Kotipaikka: Liperi
                                                    Puhelin: 0400 903 506

                                                    Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Tuija Ryynänen
                                                    Osoite: Tutjuntie 110, 83150 Roukalahti
                                                    Puhelin: 0400 903 506

Henkilörekisterin nimi        Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaaseen, personoitu markkinointi

Rekisteröitävät tiedot

  • Y-tunnus
  • Yrityksen/Toimipisteen nimi
  • Yhteyshenkilö
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Asiakassuhteen hoitamiseen käytettävät markkinointiviestintätiedot
  • Asiakkaan tekemät ostokset
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö syntyy asiakkaan suostumuksella, asiakkaan tekemistä ilmoituksista.

Henkilötietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille siinä määrin kuin laki velvoittaa. Luovutamme tietoja myös tarvittaessa laskutus- tai perintäpalveluyhtiölle. Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus                Yrityksemme käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

ATK-pohjainen asiakasjärjestelmä

  • Ainoastaan Humanenergy Oy:n yhteyshenkilöllä ja toimeksiantosopimuksen mukaisilla yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja vain tehtävän vaatimalla tavalla. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Järjestelmä on suojattu tietoturvajärjestelmällä ulkoisia uhkia
Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on asiakasrekisteriin tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.